Γεωργοπούλου Ελένη

Χημικός

Γεωργοπούλου Ελένη

Ειδικότητα  Χημικός

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

εταπτυχιακό Πρόγραμμα «Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμογές της»,Τομέας Βιομηχανικής Χημείας, τμήμα Πολυμερών του Πανεπιστημίου Αθηνών

Εθνάρχου Μακαρίου 13, Περισσός

  e-mail: helengeorg@icloud.com

CV ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

 

 

Όλα τα άρθρα του Ειδικού !