Δαουτάκου Μαρία

Υγιεινολόγος

• Επόπτρια Δημόσιας Υγείας (Υγιεινολόγος Τ.Ε.) με μεταπτυχιακή ειδίκευση (MEd) στην «Εκπαίδευση Ενηλίκων»
• Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σωματείου Ιδιωτικά Απασχολούμενων Εποπτών Δημόσιας Υγείας (ΠΑ.Σ.Ι.Α.Ε.Δ.Υ.)
• Υπεύθυνη υγειονομικών θεμάτων στο περιοδικό «Δημόσια Υγεία, Εστίαση & Αναψυχή»
• Συνεργάτης φορέα πιστοποίησης σε θέματα μελετών ISO / HACCP, καθώς και σε επιθεωρήσεις
• Εκπαιδεύτρια σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ 1-25 και ΛΑΕΚ 0,45% σε φορείς όπως ΙΕΚ, ΚΕΚ και ΝΕΛΕ, με θεματολογίες «Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων», «Υγιεινή και ασφάλεια εργασίας», «Διαχείριση εκτάκτων καταστάσεων», «Μικροβιολογία» κ.α.

Για επικοινωνία: maredye@yahoo.gr και 6979452255

Όλα τα άρθρα του Ειδικού !