ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΘΑΝΑΣΙΑΣ

Ειδικός Ιατρός της Εργασίας

Ειδικός Ιατρός της Εργασίας

- Απόφοιτος ιατρικής σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού πανεπιστήμιου  Αθηνών, 12/2004

- Υποψήφιος διδάκτωρ της ιατρικής του πανεπιστήμιου Θεσσαλίας. Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με αντικείμενο τη μελέτη προγνωστικών και προβλεπτικών παραγόντων του καρκίνου του πνεύμονα

 •  Επιστημονικός Υπεύθυνος  της  ACRM  A.E. Κατασκευαστική Συμβουλευτική Εμπορική (ΕΞΥΠΠ)
 •  Επιστημονικός συνεργάτης Τομέα Επαγγελματικής και Βιομηχανικής Υγιεινής, Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας – Ε.Σ.Δ.Υ
 •  Επιστημονικός συνεργάτης της Ογκολογικής κλινικής του Παθολογικού Τομέα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
 •  Επιστημονικός συνεργάτης IPA, Molecular Medicine, Toxicology and Occupational Medicine departments, RUHR  UNIVERSITY OF BOCHUM, GERMANY
 •  Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE START στην καταγραφή των επαγγελματικών τραυματισμών στην Ελλάδα - injury prevention, Joint Actions
 •  Εκπαιδευμένος στο IPA, RUHR UNIVERSITY OF BOCHUM, GERMANY στην Ιατρική της εργασίας, στην μοριακή βιολογία και τοξικολογία καθώς και στο εργαστήριο διερεύνησης επαγγελματικού άσθματος
 •  Εξειδικευμένος στην «οργάνωση και διοίκηση μονάδων υγείας» από το Κ.Ε.Κ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών          
 •  Μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Ιατρικής Εργασίας και Περιβάλλοντος             
 •  Πιστοποιημένος ALS provider (European Resuscitation Council), και πιστοποίηση PHTLS (pre hospital trauma life support) 
 •  Πρόεδρος του ελεγκτικού συμβουλίου του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος, που αντιπροσωπεύει τυφλά Α.Μ.Ε.Α στην Ελλάδα
 •  Σχεδιαστής και ADMINISTRATOR της επίσημης ιστοσελίδας της επιστημονικής εταιρίας της Ιατρικής της εργασίας ΕΕΙΕΠ,  http://www.iatrikiergasias.com/

Υπόλοιπο βιογραφικό...

Όλα τα άρθρα του Ειδικού !