ΚΑΝΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

Τεχνολόγος Γεωπόνος Φυτικής Παράγωγης

Σύντομο Βιογραφικό ΚΑΝΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

Όνομα: Κωνσταντίνος

Επώνυμο: Καντάς  

Διεύθυνση: Καλλιαγκάκη 13

 Περιοχή : 32131 Λιβαδειά Βοιωτίας

Με Τεχνολόγου Γεωπόνου Φυτικής Παράγωγης

http://wwww.minagric.gr/e-icide/e-icide_detail.aspx?kodcomp=829

Απεντομώσεις – Μυοκτονίες – Απολυμάνσεις, 

Τηλέφωνο: 2261088581, 6937083696

 e-mail: ecology_oe@hotmail.com

http://ecologicallife.gr/

Όλα τα άρθρα του Ειδικού !