ΣΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Υγιειονολόγος

 

ΣΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  

Γεννήθηκε στις  19/01/1989 και κατάγεται από την ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ

Με Πτυχίο Υγιειονολόγου Τ.Ε. (Επόπτης Δημόσιας Υγείας) Α.Τ.Ε.Ι.  Αθηνών.

Η Αικατερίνη Σούλη  – Υγιεινολόγος, αναπτύσσει προγράμματα εφαρμογών για την πρόληψη προβλημάτων Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής

Τηλέφωνα  2610337816  /  698 1290285

Ε-mail: soulh.genikiapolumanseon@yahoo.gr

http://wwww.minagric.gr/e-icide/e-icide_detail.aspx?kodcomp=718

 

Όλα τα άρθρα του Ειδικού !