Στέφου Βασιλική

Γεωπόνος – Εντομολόγος

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:
• 2001: Απόφοιτος από το Ενιαίο Λύκειο Αιτωλικού Αιτωλοακαρνανίας με βαθμό απολυτηρίου 17.1
• 2006: Απόφοιτος από το Τμήμα Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ειδικότητα Φυτοπροστασίας) με βαθμό πτυχίου Λίαν Καλώς (7.38)
• 2007: Επιτυχούσα τρίτη κατά σειρά επιτυχίας με βαθμό 6.80 στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματος ΄΄Επιστήμη και Σύγχρονα Συστήματα Φυτικής Παραγωγής, Φυτοπροστασίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου΄΄ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
• 2009: Απόφοιτος από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών από το τμήμα ΄΄Επιστήμη και Σύγχρονα Συστήματα Φυτικής Παραγωγής, Φυτοπροστασίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου΄΄ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμό Άριστα (9.18)

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:
Θέμα: «Μελέτη της αποτελεσματικότητας μιας γης διατόμων (DEBBM-P/WP) σε χαμηλές δόσεις κατά τριών ειδών Κολεοπτέρων αποθηκευμένων σιτηρών».
Επιβλέπων: κ. Χρ. Αθανασίου (Επίκουρος Καθηγητής Εντομολογίας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Θεσσαλίας).
Η εκτέλεση της πτυχιακής μελέτης πραγματοποιήθηκε στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο.
Η κρίση και η βαθμολόγηση έγινε από τριμελή εξεταστική επιτροπή Δ.Ε.Π. του πανεπιστημίου, με γενικό βαθμό δέκα (10.00).

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ:
• 12/7/2004 έως 31/8/2004: Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσολογγίου-Ναυπακτίας (Τμήμα Φυτοφαρμάκων)
• 1/7/2005 έως 31/8/2005: Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσολογγίου-Ναυπακτίας (Τμήμα Φυτοφαρμάκων & Εδαφολογικό Εργαστήριο)
• 20/3/2006 έως 28/3/2006: Εργαστήριο Γεωργικής Εντομολογίας και Ζωολογίας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:
Θέμα: «Μελέτη της αλληλεπίδρασης του εντομοπαθογόνου μύκητα Beauveria bassiana (Ascomycota: Hypocreales) με τα Tribolium confusum (Coleoptera: Tenebrionidae) και Sitophilus oryzae (Coleoptera: Curculionidae) με την χρήση του βιοδείκτη GFP».
Επιβλέπων: κ. Επ. Παπλωματάς (Αναπληρωτής Καθηγητής Φυτοπαθολογίας).
Η μελέτη στηρίχτηκε σε τεχνικές Μοριακής Φυτοπαθολογίας (Μετασχηματισμός του B. bassiana, Μέτρηση Φθορισμού της GFP πρωτεΐνης σε μολυσμένα έντομα, PCR, RT-PCR).
Η εκτέλεση της μεταπτυχιακής μελέτης έγινε στο Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ζωολογίας & Εντομολογίας του Γ.Π.Α.
Η κρίση και η βαθμολόγηση έγινε από πενταμελή εξεταστική επιτροπή Δ.Ε.Π. του πανεπιστημίου, με γενικό βαθμό δέκα (10.00).

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
• Ένταξη στην ερευνητική ομάδα του Υποέργου ΕΠΑΝ/4.3.6.1ε/263 με τίτλο: «Μελέτη της αποτελεσματικότητας του όζοντος ως υποκαπνιστικού σε αποθηκευμένα δημητριακά εναλλακτικού του βρωμιούχου μεθυλίου, του διοξειδίου του άνθρακα, της φωσφίνης και άλλων τοξικών ουσιών, στο πλαίσιο της Ε&Τ Συνεργασίας Ελλάδας και Αιγύπτου», από 29/5/2008 έως 29/7/2008.

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ:
• Τομεάρχης δακοκτονίας από 20/6/2007 έως 30/11/2007 στην Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Μεσολογγίου
• Τομεάρχης δακοκτονίας από 25/6/2008 έως 30/11/2008 στην Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Μεσολογγίου
• Τομεάρχης δακοκτονίας από 06/7/2009 έως 30/11/2009 στην Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Μεσολογγίου
• Συνεργάτης από 01/06/2009 έως 30/03/2010 στην Απεντομωτική Αιτωλοακαρνανίας (απεντομώσεις - απολυμάνσεις - μυοκτονίες και κατασκευή - συντήρηση κήπων)
• Απογραφέας από 01/07/2010 έως 31/12/2010 στην Απογραφή Γεωργίας και Κτηνοτροφίας έτους 2009
• Απογραφέας από 15/01/2011 έως 24/05/2011 στην Απογραφή Κτιρίων και Πληθυσμού έτους 2011
• Επιβλέπων (ως υπεύθυνη του εντομολογικού τομέα) στην κουνουποκτονία του Δήμου Ι. Π. Μεσολογγίου του έτους 2011, σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (κ. Αθανασίου Χρ.) με βάση το ερευνητικό πρόγραμμα που υπεγράφη μεταξύ του δήμου και του πανεπιστημίου ‘’Καταγραφή και χαρτογράφηση της παρουσίας και της εποχιακής διακύμανσης των Culicidae στην περιοχή του Δήμου Ι. Π. Μεσολογγίου
• Επιβλέπων (ως υπεύθυνη του εντομολογικού τομέα) στην κατσαριδοκτονία του Δήμου Ι. Π. Μεσολογγίου του έτους 2011

E-mail - stefouvas@yahoo.gr

Πλήρες Βιογραφικό

Όλα τα άρθρα του Ειδικού !