Χατζηεμμανουήλ Αργύρης

Υγιεινολόγος

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
• 2008-Σήμερα: Ιδιοκτήτης της Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών
Υγιεινής – Απολυμάνσεων “IASI”
• 2004-2008: Επόπτης Δημόσιας Υγείας στη Διεύθυνση Υγείας της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χαλκιδικής
• 2005: Εισηγητής σε σεμινάρια της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Χαλκιδικής με θέμα την Υγιεινή των Τροφίμων
• 2001-2004: Συνιδρυτής και συνιδιοκτήτης της εταιρίας “IASI
Απολυμάνσεις Υγειονομικές Υπηρεσίες”
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
• 2003-2005 Φοιτητής του Τμήματος Masters of Business
Administration (MBA) του Αμερικανικού Κολεγίου Θεσσαλονίκης
(ACT Anatolia) με κατεύθυνση Επιχειρηματικότητα.
• 3-6/1998: Φοιτητής με Πρόγραμμα Ανταλλαγής στο Tampere της
Φινλανδίας
• 1995-1999 : Απόφοιτος του Τμήματος Δημοσίας Υγιεινής του
Τ.Ε.Ι. Αθήνας
• 1993-1995: Απόφοιτος του τμήματος Οδοντοτεχνικής της
σχολής ΠΑΣΤΕΡ Θεσσαλονίκης (με βαθμό 20 Άριστα)
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ-
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
Πιστοποιητικά-Βεβαιώσεις:
• 09-11/12/2011: Σεμινάριο «Θεωρητικές και Πρακτικές
Εφαρμογές στις Απεντομώσεις – Μυοκτονίες – Απολυμάνσεις σε
Κατοικημένους Χώρους» του Γεωπονικού Συλλόγου Μακεδονίας
- Θράκης
• Φεβρουάριος 2010 – Ιανουάριος 2011: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
διάρκειας ενός έτους ηγεσίας και management στην Crestcom
επάνω σε θέματα πωλήσεων, επιλογής προσωπικού,
εξυπηρέτησης πελατών, Leadership & Management Skills
Development.
ΑΡΓΥΡΗΣ ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ii/iii
• 03/2006: Τριήμερο Σεμινάριο «Απεντομώσεις – Μυοκτονίες –
Απολυμάνσεις σε Κατοικημένους Χώρους» του Γεωπονικού
Συλλόγου Μακεδονίας - Θράκης
• 21/04/2005: Ημερίδα: Έλεγχος Επιβλαβών Τρωκτικών, Υπουργείο
Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.)
• 04-08/04/2005: Σεμινάριο: Υγειονομική Νομοθεσία Πανελλήνια
Ένωση Εποπτών Δημόσιας Υγείας (Π.Ε.Ε.Δ.Υ.)
• 15-16/03/2004: Συμμετοχή στις προπαρασκευαστικές εργασίες
αξιολόγησης της ιστοσελίδας για την εφαρμογή του Trade and
Transport Facilitation in Southeast Europe (TTFSE) της
Παγκόσμιας Τράπεζας (World Bank)
• 06/06/2002: Ημερίδα: Δημόσια Υγεία – Κανόνες Υγιεινής
Καταστημάτων Εστίασης
• 13-14/06/2001: Διημερίδα: “Εφαρμοσμένη Εντομοκτονία
Παρασιτοκτονία- Απολύμανση- Εναλλακτικοί Τρόποι
Καταπολέμησης Εντόμων-Τρωκτικών – Διαχείριση Αποβλήτων –
Συστήματα Ποιότητας ( ISO ) Πανελλήνια Ένωση Εποπτών
Δημόσιας Υγείας (Π.Ε.Ε.Δ.Υ.)
• 20-22/03/2001: Σεμινάριο: “ 5 τ th International Fumigants and
Pheromones Fumigation Workshop” University of Macedonia,
Thessaloniki, Greece
• 4-15/5/1998: Pirkanmaa Polytechnic, Tampere Institute of Nursing
and Health Care, course: “Nursing, Health and Environment in
Europe”
• 17-26/04/1998: Pirkanmaa Polytecnic, Tampere Institute of
Nursing and Health Care, course: “Occupational Health care in
Europe-Intensive course”
• 15-17/04/1998: University of Tampere, School of Public Health,
course: “Introduction to Molecular Epidemiology”
• 23-25/02/1998: Σεμινάριο: “ 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας
Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας”, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας
(Ε.Σ.Δ.Υ.)
• 29/3/1997: Ημερίδα: Ημέρες Δημόσιας Υγείας 1997, “Μυοκτονία,
Απολύμανση, Αποστείρωση” Τμήμα Δημοσίας Υγιεινής και
Πανελλήνιος Σύλλογος Ιδιωτικών Γραφείων Εποπτών Δημόσιας
Υγείας
ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΕΙΣ-
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
Ξένες Γλώσσες:
• Αγγλικά (Άριστα) κάτοχος Proficiency
• Γαλλικά (Πολύ καλά) κάτοχος πτυχίου Β2
ΑΡΓΥΡΗΣ ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
iii/iii
Ενασχόληση με τα Κοινά:
• 2003-2005: Εκπρόσωπος του Μεταπτυχιακού Τμήματος ΜΒΑ του
Αμερικανικού Κολεγίου Θεσσαλονίκης (ACT Anatolia).
• 1996-1997: Πρόεδρος του Τμήματος Δημοσίας Υγιεινής
• 1994-1995: Πρόεδρος της τάξης Οδοντοτεχνικής της σχολής
ΠΑΣΤΕΡ
Γνώση υπολογιστών:
• Υπεύθυνος διαχείρισης της Βάσης Δεδομένων “Επόπτες” της
Διεύθυνσης Υγείας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χαλκιδικής
• Γνώση των προγραμμάτων MS Project, WBS, PERT Chart Word,
Οικογένειας Επεξεργασίας Κειμένου, Photoshop, CorelDraw, κ.α.
• Γνώση λειτουργικών συστημάτων Linux
• Υπεύθυνος εγκατάστασης, διαμόρφωσης και παραμετροποίησης
εταιρικού ERP, CRM, τηλεφωνικού κέντρου, δικτύου και
φορολογικού μηχανισμού, όλα σε Linux.
Άλλα Ενδιαφέροντα:
• Kick Boxing : 2011 – Σήμερα: Εκπαιδευόμενος
• TAE KWON DO : 1986 – Σήμερα: Κάτοχος μαύρης ζώνης 5DAN
WTF (Ολυμπιακό Άθλημα)
• Διαιτητής TAE KWON DO A΄ κατηγορίας και Εκπαιδευτής
ΕΠΙΤΕΥΞΕΙΣ
• Ίδρυση και διαχείριση επιχείρησης παροχής υπηρεσιών
απολυμάνσεων και εμπορίας προϊόντων
• Εκπροσώπηση συναδέλφων και συμφοιτητών μέσα από
συλλόγους.
Αριστεία-Διακρίσεις
• 2005: Διάκριση και βραβείο στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΜΒΑ
για τη συνεισφορά στο πανεπιστήμιο και στους συμφοιτητές
• 14/4/2000: Κέντρο Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου, Σχολή Εφέδρων
Αξιωματικών. Τιμητική Διάκριση Ευδόκιμου Αποφοίτησης (3ος
μεταξύ 25) της 99ΣΤ΄ΕΣΣΟ
• 3-4/2000: Υπαρχηγός της Σχολής Εφέδρων Αξιωματικών του
Κέντρου Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου
• 1995: Αριστείο Προόδου Υπ.Ε.Π.Θ. έτους 1994-95 για το πτυχίο του εκπαιδευτηρίου ΠΑΣΤΕΡ με βαθμό άριστα 20

Στοιχεία Επικοινωνίας

Ζαχ. Παπαντωνίου 6
54646, Θεσσαλονίκη
τηλ: +30 2310200408
κιν: +30 6948948098
φαξ: +30 2313045894
eMail: info@iasi.gr
Skype: iasi.gr
http://www.iasi.gr
http://www.facebook.com/iasi.gr
http://www.linkedin.com/companies/iasi

Όλα τα άρθρα του Ειδικού !