Χριστόφορος Παπαδάκης

Γεωπόνος

1999 – 05 Α.Π.Θ. Απόφοιτος της Γεωπονικής Σχολής του Αριστοτελείου  Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης . Κατεύθυνση : Φυτοπροστασία .

Στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας εκπόνησα μελέτη με θέμα:“Η φθινοπωρινή εφαρμογή γαλακτικού οξέος εναντίον της Βαρρόα και η αποτελεσματικότητα του”.

2014-2015        Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου στις Επιστήμες της Αγωγής .

Ονοματεπώνυμο                             Χριστόφορος Παπαδάκης

Πατρώνυμο                                        Θεοφάνης

Διεύθυνση Κατοικίας                    Λαμπίρη 15, Τ.Κ 72300, Σητεία - Κρήτης

Τηλέφωνα                                          28430 22220, Κινητό 6974076959

Ηλεκτρονική Διεύθυνση                xristoforos.papadakis@gmail.com

Ημ/νία Γέννησης                              17 Μαρτίου 1977

Τόπος Γέννησης                                Ηράκλειο - Κρήτης

Υπηκοότητα                                       Ελληνική

Οικογενειακή κατάσταση           Έγγαμος

Βιογραφικό σημείωμα

Χριστόφορος Βιογραφικό

http://wwww.minagric.gr/e-icide/e-icide_detail.aspx?kodcomp=769

Όλα τα άρθρα του Ειδικού !