Δημιουργούμε Ευκαιρίες Σταδιοδρομίας Πανελλαδικά

Klintec: Ανταποκρινόμαστε με Καινοτόμες Προτάσεις Συνεργασίας για ενημέρωση και διάγνωση.

 Η ευαισθητοποίηση μας προς τις Περιβαλλοντικές Αλλαγές μαζί με τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών μας σε θέματα υγιεινής για καθαρούς εσωτερικούς χώρους, μας ανέδειξε την ύπαρξη υποστήριξης τους από έναν Σύμβουλο, για ενημέρωση  και διάγνωση προβλημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Αν  θέλεις να δραστηριοποιηθείς, η να διευρύνεις τις δραστηριότητες σου, σε μια Αναδυόμενη Επιχειρηματική Δραστηριότητα Πολυτομεακής Δράσης, με στόχο την Προαγωγή Καθαριότητας και Υγιεινής, σε καινοτόμα πεδία που δεν έχουν ακόμη αναδειχθεί και συνδέεται στενά με την Πράσινη ζήτηση, τότε:  

Αν είσαι Γεωπόνος -Τεχνολόγος Γεωπόνος, Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Χημικός , Μηχανικός Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης η Περιβαλλοντολόγος στην KlinTec αξιοποιούμε και ενθαρρύνουμε τους Νέους Επιστήμονες με επιχειρηματικό πνεύμα, δίνοντας τους την δυνατότητα για Νέες θέσεις συνεργασίας, Χωρίς Κεφάλαιο και επιχειρηματικό ρίσκο-κίνδυνο, μέσα από τον θεσμό της χορηγίας  ( Sponsoring )

Αυτή η σημαντική επιχειρηματική ικανότητα της Επιστημονικής διάγνωσης προβλημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος, αποτελεί μία Εναλλακτική και πιο Δημιουργικά Ελκυστική Επιλογή για την αξιοποίηση ταλέντων, σε σύγκριση με την Εξαρτημένη Εργασία.

  H KlinTec Αναζητά Πανελλαδικά Στελέχη για Νέες Θέσεις Συνεργασίας ως (Επόπτες Αξιολόγησης- Συμμόρφωσης Ικανοτήτων σε Συμβούλους Καθαριότητας), αξιοποιώντας και ενθαρρύνοντας τους Νέους -Νέες επιστήμονες με επιχειρηματικό πνεύμα και ψάχνουν κάτι το διαφορετικό.

Υποστηρίζουμε το επιχειρηματικό μας σχέδιο, μέσα από την Ενδο-επιχειρηματικότητα, αναπτύσσοντας Νέες θέσεις Συνεργασίας μέσα από τον θεσμό της χορηγίας  ( Sponsoring ) με επιχειρήσεις- εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς των Υγειονομικών Εφαρμογών αλλά και στην Βιομηχανία Kαθαρισμού Ταπήτων-ινωδών επιφανίων.

  ‘‘ Μελετώντας κανείς την σημαντικότητα του Συμβούλου Καθαριότητας, διαπιστώνει εύκολα τον Πλούτο της Διαχρονικής του Αξίας.’’  

 Το Επιχειρηματικό μας Πλάνο είναι προσαρμοσμένο στις 10 καλύτερες επιχειρηματικές ευκαιρίες του 2012, με Καινοτόμες Επιχειρηματικές Προτάσεις, για την Αναβάθμιση της Ποιότητας των Εσωτερικών Χώρων και την Προστασία του Περιβάλλοντος, ώστε να μπορεί να προσαρμόζεται, σε προγράμματα αναπτυξιακών δράσεων για το  ΕΣΠΑ αλλά και σε προγράμματα Επιχορήγησης του Ο.Α.Ε.Δ  

     «Η Προαγωγή Καθαριότητας και Υγιεινής, είναι μια Μεγάλη και Κρίσιμη Πρόκληση για το Περιβάλλον, για τις παρούσες αλλά και για τις Επόμενες Γενιές. »              

    Η ανάπτυξη γίνεται μέσα από, την Μοναδικότητα μιας πλήρους τυποποίησης (εκπαίδευση, υποστήριξη, διαδικασίες) του επιχειρηματικού συστήματος όπου μας καθιστούν Πρωτοπόρους και Μοναδικούς στο είδος μας, μαζί με το δοκιμασμένο και επιτυχημένο προϊόν και τις υπηρεσίες υποστήριξης της Hygienic Home,  αλλά και την   υιοθετημένη  βασική φιλοσοφία «η ισχύς εν τη ενώσει».     

Προσοχή: Δεν  πουλάμε  Franchise  

Απαραίτητα Προσόντα: Νέοι -Νέες από 25 ετών, Ανώτατης –Ανώτερης Εκπαίδευσης, με Φιλοδοξίες και Οργανωτικές ικανότητες, Ομαδικό Πνεύμα Συνεργασίας, διάθεση για εργασία και Αυτοκίνητο.  

 

Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας Γεωπονικό Πανεπιστήμιου Αθηνών

http://www.career.aua.gr/gdmanager/print_diasyn.php?act=job&id=711

Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

http://www.career.uth.gr/el/jobmarket/jbnotices/7797-2011-10-16-20-50-54

 Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Αθήνας

http://www.career.teiath.gr/index.php/news/48-news/jobads/143-cleaningadvisors

Γραφείο Διασύνδεσης ΤΕΙ Λάρισας  

http://www.career.teilar.gr/news.php?id=2856

Γραφείο Διασύνδεσης ΤΕΙ/Λ (Παρ/μα Καρδίτσας)

http://www.career.kard.teilar.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=989&Itemid=18 )

Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας του Πολυτεχνείου Κρήτης

http://www.career.tuc.gr/cgi-bin/GetJobs.plx?IDComp=4176

Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας

http://www.career.teikal.gr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=5&Itemid=8

Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς

http://www.career.unipi.gr/θεσεις%20εργασίας%20Klintec%2017.03.11b.pdf

Είμαστε ’δω για τους Νέους  που δεν θέλουν να είναι άνεργοι.

 Καινοτόμες Επιχειρηματικές  Δραστηριότητες-.pdf

  Οι ενδιαφερόμενοι-ες μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο e-mail: info@klintec.gr ή στο FAX: 2104829400 με πλήρη στοιχεία για τον Τομέας Αξιολόγησης & Επιλογής Συνεργατών .

 ● Για πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο  2104829839    

Αρθρογραφεί ο/η
Green Mite Clean