17ο Συνέδριο της Ελληνικής Ζιζανιολογικής Εταιρίας

Αγαπητοί κύριοι,

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα μέλη σας, για τη διοργάνωση του 17ου Συνεδρίου της Ελληνικής Ζιζανιολογικής Εταιρίας, το οποίο θα περιλαμβάνει και Ενότητα σχετική με το Αστικό Πράσινο.

Θα χαρούμε να το παρακολουθήσουν και εφόσον το επιθυμούν να υποβάλουν αίτημα για παρουσίαση εισήγησης ή πόστερ σχετικών με το αντικείμενο.
Δείτε την αναγγελία
Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής

Σταύρος Ζαννόπουλος - Γεωπόνος
Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Τηλ.: 210 2125917 | Fax 210 5233711

Αρθρογραφεί ο/η
GreenMiteClean